ROK:

 

Gerosa Libero

Wyzwanie zakorzenione w doświadczeniu edukacyjnym młodzieży Karola Wojtyły i Luigiego Giussaniego
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 166-181