ROK:

 

Tabaczek Mariusz

Dusza ludzka w kontekście klasycznego i współczesnego hylemorfizmu
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 127-145