ROK:

 

Bachanek Grzegorz

Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 31-47