ROK:

 

Strumiłowski Jan P.

Neuronauki, teologia, metafizyka – w poszukiwaniu wspólnej przestrzeni dialogu
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 85-98