ROK:

 

Oleksowicz Michał

Osoba – dusza – mózg. Co gwarantuje status ontologiczny człowieka
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 46-67