ROK:

 

Bremer Józef

Problem osoby w świetle neuronauk. Czy osoba to jedynie użyteczna metafora?
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 11-27