ROK:

 

Nowosad Sławomir

Słowo wstępne
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 7-9