ROK:

 

Schulz Michael

Beyond Being: Outline of the Catholic Heidegger School
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 177-192