ROK:

 

Sawa Przemysław

Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 156-176