ROK:

 

Ozorowski Edward

Widzialność dzieła zbawienia w interpretacji św. Ambrożego i św. Leona Wielkiego
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 131-137