ROK:

 

Murziński Paweł

Koncepcja nadprzyrodzoności w systemach religijnych Wschodu (Azji) i ich recepcja na Zachodzie (USA i Europa) na gruncie światopoglądu New Age
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 106-121