ROK:

 

Jaśkiewicz Sylwester

Objawienia prywatne w kontekście objawień fatimskich – ich miejsce w teologii
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 65-77