ROK:

 

Jaskóła Piotr

Nauka o małżeństwie w Ewangelickim katechizmie dla dorosłych
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 216-230