ROK:

 

Proniewski Andrzej

Marital parenthood planning
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 179-193