ROK:

 

Mariański Janusz

Sakrament małżeństwa w świadomości katolików polskich w kontekście przemian rodziny
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 143-169