ROK:

 

Małachowski Andrzej

Małżeństwo jako coincidentia oppositorum – „A tak już nie są dwoje, lecz jedno” (Mt 19, 6)
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 120-142