ROK:

 

Strzelczyk Grzegorz

Niespójności katolickiej doktryny o sakramencie małżeństwa
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 106-119