ROK:

 

Sztychmiler Ryszard

Sakramentalność małżeństwa w perspektywie prawnokanonicznej
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 86-105