ROK:

 

Królikowski Janusz

Trynitarno-chrystologiczne perspektywy teologii małżeństwa
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 15-27