ROK:

 

Warzeszak Józef

Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 257-290