ROK:

 

Sienkiewicz Edward

Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 236-256
 

Małżeńskie communio w sakramentalnym urzeczywistnieniu
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 28-47