ROK:

 

Rynkowski Robert M.

Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 225-235