ROK:

 

Pater Dariusz

Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą?
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 208-224