ROK:

 

Neumann Jacek

W nurcie wyzwań ludzkiego życia
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 172-184