ROK:

 

Bokwa Ignacy

Słowo wstępne
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 7-16
 

Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904-1984) do współczesnej antropologii teologicznej
Studia Teologii Dogmatycznej, t. I, 2015, s. 48-57
 

Słowo wstępne
Studia Teologii Dogmatycznej, t. II, 2016, s. 7-14