ROK:

 

Autor:
Ozorowski Edward

Tytuł:
Prawda – komunikacja – komunia

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 113-118

Słowa klucze:
prawda, osoba, komunikacja, komunia

Keywords:
truth, person, communication, communion

Artykuł do pobrania: