ROK:

 

Autor:
Napiórkowski Andrzej

Tytuł:
Proces tworzenia się Kościoła i jego kolegialność w świetle zasady Maryjnej

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 84-102

Słowa klucze:
powstawanie Kościoła, eklezjologia, kolegialność, mariologia, ewangelizacja

Keywords:
formation of the Church, ecclesiology, collegiality, Mariology, evangelization

Artykuł do pobrania: