ROK:

 

Autor:
Kaucha Krzysztof

Tytuł:
Istota Kościoła i kolegialności

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 55-68

Słowa klucze:
kolegialność, Kościół, istota kolegialności, istota Kościoła

Keywords:
collegiality, Church, essence of collegiality, essence of the Church

Artykuł do pobrania: