ROK:

 

Autor:
Jagodziński Marek

Tytuł:
Personalistyczno-komunijne wymiary kolegialności – synodalności w Kościele

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 41-54

Słowa klucze:
Kościół, kolegialność, synodalność, komunia, osoba

Keywords:
Church, collegiality, synodality, communion, person

Artykuł do pobrania: