ROK:

 

Autor:
Góralski Wojciech

Tytuł:
Struktury kolegialne w Kościele

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 19-40

Słowa klucze:
Kościół, synodalność, Kolegium Biskupów, kolegialność efektywna, kolegialność afektywna

Keywords:
Church, synodality, College of Bishops, effective collegiality, affective collegiality

Artykuł do pobrania: