ROK:

 

Autor:
Cherubini Roberto

Tytuł:
I Laici nella Chiesa come costruttori di comunione: La Chiesa antica

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 9-18

Słowa klucze:
duchowieństwo, świeccy, Kościół pierwszych wieków, patrologia

Keywords:
clergy, laity, Church of the first centuries, patrology

Artykuł do pobrania: