ROK:

 

Autor:
Strzelczyk Grzegorz

Tytuł:
Synodality: An Epiphany of the Spirit

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 139-148

Słowa klucze:
eklezjologia, pneumatologia, synodalność, kolegialność, synod

Keywords:
ecclesiology, pneumatology, synodality, collegiality, synod

Artykuł do pobrania: