ROK:

 

Autor:
Ryłko Stanisław

Tytuł:
Formacja katolików świeckich: wielkie wyzwanie naszych czasów

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 128-138

Słowa klucze:
świecki, tożsamość, formacja, wiara, Kościół

Keywords:
secular, identity, formation, faith, Church

Artykuł do pobrania: