ROK:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Reform of the Catholic Church

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. V, 2019, s. 119-127

Słowa klucze:
reforma, Kościół, Congar, Ratzinger, zbawienie

Keywords:
reform, Church, Congar, Ratzinger, salvation

Artykuł do pobrania: