ROK:

 

Autor:
Wawer Robert

Tytuł:
Sztuczna inteligencja – produkt czy podmiot?

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 115-126

Słowa klucze:
antropologia, sztuczna inteligencja, osoba, natura ludzka, tożsamość, godność, personalizm, transhumanizm

Keywords:
anthropology, artificial intelligence, person, human nature, identity, dignity, personalism, transhumanism

Artykuł do pobrania: