ROK:

 

Autor:
Ozorowski Edward

Tytuł:
Problem osoby

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 107-114

Słowa klucze:
osoba, natura, świat, człowiek, Bóg

Keywords:
person, nature, world, man, God

Artykuł do pobrania: