ROK:

 

Autor:
Strumiłowski Jan P.

Tytuł:
Neuronauki, teologia, metafizyka – w poszukiwaniu wspólnej przestrzeni dialogu

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 85-98

Słowa klucze:
neuronauki, teologia, antropologia, metafizyka, dusza, nieśmiertelność, relacja

Keywords:
neuroscience, theology, anthropology, metaphysics, soul, immortality, relationship

Artykuł do pobrania: