ROK:

 

Autor:
Siemianowski Antoni

Tytuł:
Wokół definicji osoby. Problemy z definicją Boecjusza

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 68-84

Słowa klucze:
człowiek, ciało, psychika, dusza, duch, istota ludzka, ja osobowe, podmiotowość, samoświadomość

Keywords:
man, body, psyche, soul, spirit, human being, personal “I”, subjectivity, self-consciousness

Artykuł do pobrania: