ROK:

 

Autor:
Oleksowicz Michał

Tytuł:
Osoba – dusza – mózg. Co gwarantuje status ontologiczny człowieka

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 46-67

Słowa klucze:
dusza ludzka, hylemorfizm, ontologia, antropologia, neuronauka, kwantowa teoria pola

Keywords:
human soul, hylomorphism, ontology, anthropology, neuroscience, quantum field theory

Artykuł do pobrania: