ROK:

 

Autor:
Bremer Józef

Tytuł:
Problem osoby w świetle neuronauk. Czy osoba to jedynie użyteczna metafora?

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 11-27

Słowa klucze:
dualizm kartezjański, redukcjonistyczno-eliminatywistyczne teorie osoby, metafizyczne teorie osoby, emergencyjno-neuronaukowe teorie osoby, neuroplastyczność mózgu, neuronauki

Keywords:
Cartesian dualism, reductionist theory of the person, eliminational theory of the person, metaphysical theory of the person, emergentist theory of the person, neuroscienctific theory of the human person, neuroplasticity, neuroscience

Artykuł do pobrania: