ROK:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Godność ludzi wykluczonych, na peryferiach i... W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 182-196

Słowa klucze:
godność, osoba ludzka, naród, historia, Kościół

Keywords:
dignity, human person, nation, history, Church

Artykuł do pobrania: