ROK:

 

Autor:
Gerosa Libero

Tytuł:
Wyzwanie zakorzenione w doświadczeniu edukacyjnym młodzieży Karola Wojtyły i Luigiego Giussaniego

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 166-181

Słowa klucze:
Wojtyła, Giussani, osoba ludzka, powołanie, wychowanie, formacja, młodzież

Keywords:
Wojtyła, Giussani, a human person, vocation, education, formation, youth

Artykuł do pobrania: