ROK:

 

Autor:
Murziński Paweł

Tytuł:
Antropologia New Age

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 146-165

Słowa klucze:
kosmos, ewolucja, świadomość, transformacja, oświecenie, Jaźń, channeling, boskość, energia, umysł, hologram, holistyczny, panteizm, homo noeticus

Keywords:
cosmos, evolution, consciousness, transformation, enlightenment, self, channeling, divinity, energy, mind, hologram, holistic, pantheism, homo noeticus

Artykuł do pobrania: