ROK:

 

Autor:
Tabaczek Mariusz

Tytuł:
Dusza ludzka w kontekście klasycznego i współczesnego hylemorfizmu

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. IV, 2018, s. 127-145

Słowa klucze:
dusza ludzka, hylemorfizm analityczny, hylemorfizm klasyczny, intelektualne władze duszy ludzkiej, William Jaworski

Keywords:
human soul, analytic hylomorphism, classical hylomorphism, the human soul’s intellectual powers, William Jaworski

Artykuł do pobrania: