ROK:

 

Autor:
Olszewski Mieczysław

Tytuł:
Powiew Ducha Świętego w Kościele

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 122-130

Słowa klucze:
Duch Święty, wspólnoty i ruchy, Odnowa w Duchu Świętym, św. Jan Paweł II

Keywords:
Holy Spirit, communities and movements, Renewal in the Holy Spirit Movement, St. Pope John Paul II

Artykuł do pobrania: