ROK:

 

Autor:
Jaśkiewicz Sylwester

Tytuł:
Objawienia prywatne w kontekście objawień fatimskich – ich miejsce w teologii

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 65-77

Słowa klucze:
objawienie publiczne, objawienie prywatne, objawienia Maryjne, charyzmat proroctwa, nadzwyczajne, nadprzyrodzone

Keywords:
public Revelation, private revelation, Marian apparition, charism of prophecy, extraordinary, supernatural

Artykuł do pobrania: