ROK:

 

Autor:
Guzowski Krzysztof

Tytuł:
Nadzwyczajność i nowość w ruchu odnowy charyzmatycznej. Co jest darem Ducha Świętego, a co kreacją człowieka?

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 32-48

Słowa klucze:
Duch Święty, Nowa Pięćdziesiątnica, ruch Odnowy Charyzmatycznej, chrzest w Duchu Świętym, modlitwa kontemplacyjna, zwyczajny, nadzwyczajny

Keywords:
Holy Spirit, New Pentecost, Charismatic Renewal movement, baptism in the Holy Spirit, contemplative prayer, ordinary, extraordinary

Artykuł do pobrania: