ROK:

 

Autor:
Barth Grzegorz

Tytuł:
Zbawienie – uwolnienie – uzdrowienie

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 9-31

Słowa klucze:
zbawienie, wyzwolenie, uzdrowienie

Keywords:
salvation, liberation, healing

Artykuł do pobrania: