ROK:

 

Autor:
Sawa Przemysław

Tytuł:
Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 156-176

Słowa klucze:
mistycyzm, duchowość zielonoświątkowa, duchowość ewangelikalna, przejawy mistycyzmu

Keywords:
mysticism, pentecostal spirituality, evangelical spirituality, manifestations of mysticism

Artykuł do pobrania: