ROK:

 

Autor:
Ozorowski Edward

Tytuł:
Widzialność dzieła zbawienia w interpretacji św. Ambrożego i św. Leona Wielkiego

Źródło:
Studia Teologii Dogmatycznej, t. III, 2017, s. 131-137

Słowa klucze:
Zbawienie, widzialność dzieła Zbawienia, liturgia, sakramenty, Ojcowie Kościoła

Keywords:
salvation, visibility of salvation, liturgy, sacraments, Fathers of the Church

Artykuł do pobrania: